Menu

Działalność zakładu
Historia
Pracownicy
Dydaktyka
Działalnosć dydaktyczna
Terminy konsultacji
Dla studentów
Kolokwia i egzaminy
Indywidualny tok studiów
Praca dyplomowa
Studia doktoranckie
Stanowiska badawcze
Publikacje
Konferencje
Galeria
Archiwum
Ciekawostki
Lokalizacja
Linki
Strona główna Zakłady Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Stanowiska badawcze

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych

Laboratorium Techniki Uszczelniania i Armatury

 
Stanowisko do badania uszczelnień złączy kołnierzowych
Stanowisko służy do oceny uszczelnień spoczynkowych zgodnie z opracowaną procedurą i zaakceptowaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Na podstawie wyników badań wyznacza się wartości współczynników m oraz y dla poszczególnych materiałów, z których wykonano uszczelnienia spoczynkowe. Wyznaczone wartości tych współczynników umożliwiają obliczenie napięcia śrub do osiągnięcia zadanego poziomu szczelności złączu kołnierzowym;
 
Stanowisko do badania pełzania materiałów na uszczelnienia spoczynkowe.
Podstawowym elementem tego stanowiska jest maszyna wytrzymałościowa o maksymalnym obciążeniu 300 kN. W maszynie tej osadza się złącze kołnierzowe z grzałkami elektrycznymi umożliwiającymi osiągnięcie temperatury 300 0C. Temperatura oraz obciążenie uszczelnienia mogą być automatycznie ustawiane i programowane. Jedno badanie materiału trwa 16 godzin i jest ono prowadzone zgodnie z normą DIN 29090. Stanowisko to symuluje pracę złącza kołnierzowego w instalacjach przemysłowych i pozwala na weryfikację składu materiałów stosowanych na uszczelnienia spoczynkowe;
 
Stanowisko do badania uszczelnień zespołów obrotowych maszyn
Stanowisko własnej konstrukcji do badania zespołów obrotowych maszyn. Wał stanowiska osadzono w dwóch aerostatycznych łożyskach, dzięki czemu opór własny ruchu wału jest o rząd wielkości mniejszy od oporu np. uszczelnienia z cieczą magnetyczną uznawanego za uszczelnienie o znikomo małym oporze ruchu. Stanowisko wyposażone jest w zestaw indukcyjnych momentomierzy, z których najmniejszy ma zakres pomiarowy od 0 do 2 Nm);
 
Stanowisko do badania małogabarytowych uszczelnień czołowych
Stanowisko skonstruowano oraz wykonano z myślą o badaniach uszczelnień montowanych w sprzęcie gospodarstwa domowego. Służy ono do badania oporu tarcia, zużycia powierzchni ślizgowych, pomiaru temperatury w obrębie tarcia oraz wycieku uszczelnianego czynnika;
 
Stanowisko do pomiaru współczynnika przewodzenia  sznurów uszczelniających;
Stanowisko do badania pneumatycznych złączy wtykowych;
Stanowisko do badania szczelności zaworów;
 
Przyrząd do badania mechanizmu tworzenia powierzchni styku uszczelnienia z wałem;
   

powrot
drukuj | wersja PDF | wyślij znajomemu | Zadaj pytanie

Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych
Wybrzeże Wyspiańskiego 22, 50-370 Wrocław

tel. (071) 326-37-72, fax (071) 341-77-08